ارزیابی اختلالات راستا

ارزیابی اختلالات راستا

اسکولیوز، کف پای صاف، قوز

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • ایمپلنت دندان78000 تومان
  • تست ورزش20000 تومان
  • درمان چشم20000 تومان
  • ایمپلنت دندان30 تومان

با پزشکان ما آشنا شوید