طب سوزنی و درمان های دستی

طب سوزنی و درمان های دستی

درمان سردرد های میکرنی، کمردرد، درد گردن، بیماری ها

طرح قیمت گذاری ما

  • ایمپلنت دندانی45.00
  • ویژگی دیگر50.00
  • ویژگی های مهم55.00
  • مراقبت اورژانس25.00
  • داروهای تجویزی30.00
  • بازدیدهای ویژه20.00
  • روماتولوژی25.00