تشخیص و بازتوانی آسیب های ورزشی

تشخیص و بازتوانی آسیب های ورزشی

کشیدگی ها، در‌رفتگی ها، پارگی عضلانی تاندونی، شکستگی ها

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • ایمپلنت دندان78000 تومان
  • تست ورزش50000 تومان
  • درمان چشم20000 تومان
  • ایمپلنت دندان50000 تومان

با پزشکان ما آشنا شوید